مسابقات لیگ های استان تهران

lمسابقات لیگ های استان تهران از تاریخ 19 مهرماه آغاز و تا تاریخ 6 دی ماه طی 9 دور برگزار می شود 

در این مسابقات تیم بانوان هیئت شطرنج شمالغرب تهران با حضور زهرا دانیالی، شادی حمیدی، ترانه تقی زاده ، آرتمیس محجوب، پارمیدا حسینی زاده و ساینا نقاش حسینی بعنوان نماینده در لیگ دستجاب آزاد بانوان تهران و تیم آقایان هیئت شطرنج شمالغرب تهران با حضور امیرمحمد رسولی، محمدامین محمدی، امیرمحمد علیزاده، کین کشانی ، نیما خانباز و امیرمحمد علیزاده بعنوان نماینده در لیگ دستجاب زیر 18 سال آقایان شرکت کرده اند

مسابقات قهرمانی رده سنی کشور

 

مسابقات قهرمانی رده سنی کشور از تاریخ 6 لغایت 12 مهر ماه طی 9 دور برگزار شد. در این مسابقات کیان کشانی توانست در رده سنی زیر 10 سال با کسب 7 امتیاز با افزایش 52 واحد ریتینگ مقام چهارم را کسب کند.

کیان با نفر سوم هم امتیاز شد اما به خاطر پوئن شکنی کمتر در رده چهارم جدول قرار گرفت.

همچنین در این مسابقات امیر محمد رسولی در رده سنی زیر 16 سال آقایان و پانته آ رحیمی در رده سنی زیر 16 سال بانوان با کسب 6 امتیاز به ترتیب افزایش 89 واحد و 62 واحد ریتینگ را داشتند.

 

امیرمحمد رسولی

 

پانته آ رحیمی

آیین نامه مسابقات شطرنج بین المللی جام پایتخت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مسابقات شطرنج اوپن بین المللی ابن سینا

 

شانزدهمین دوره مسابقات شطرنج اوپن بین المللی ابن سینا در همدان از تاریخ 21 الی 28 شهریور ماه 98 در سه جدول A اساتید و جدول B ریتینگ زیر 2100 و جدول C  ریتینگ زیر 1700 برگزار شد.

کیان کشانی شاگرد باهوش و با استعداد با شرکت در جدول C  با کسب 8 امتیاز و افزایش 150 واحد ریتینگ مقام اول ریتینگ زیر 1500 را کسب و در رده 12 جدول قرار گرفت.