مسابقه شطرنج رپید تیمی نوجوانان

 مسابقات شطرنج تیمی نوجوانان - رپید در روز جمعه مورخ 31 خرداد ماه طی 7 دور برگزار شد. در این مسابقات تیم دختران هیات شطرنج شمالغرب تهران با ترکیب پانته آ رحیمی ، آرتمیس محجوب ، پرنیان جولانی و ساینا نقاش حسینی بازی کردند.

پانته آرحیمی روی میز 1 مقام اول و آرتمیس محجوب روی میز 2 مقام دوم و پرنیان جولانی روی میز 3 مقام سوم را توانستند کسب کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلسه فصلی هیئت های شطرنج استان تهران

اولین جلسه فصلی هیئت های حوزه و شهرستان شطرنج استان تهران رو چهارشنبه مورخ 29 خرداد ماه با حضور مسئولین هیئت شطرنج استان و رئیس های حوزه و شهرستان برگار گردید.

در این جلسه ابتدا جناب آقای دانشفر، ریاست محترم هیئت شطرنج استان تهران ضمن خوشامدگویی به اعضای جلسه و تقدیر از فعالیت های مسئولین محترم هیئت ها در توسعه شطرنج استان تهران بر لزوم هماهنگی هیئت ها در ارتباط با برگزاری مسابقات و ... تاکید نمودند.

همچنین برگزاری مسابقه لیگ سریع رده سنی زیر 18 سال از دیگر مواردی بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سچس روسای محترمهیئت ها نظرات و پیشنهادهای خود را اعلام نمودند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مسابقات برق آسا قهرمانی رده های سنی شطرنج کشور 1398

مسابقات برق آسا قهرمانی رده های سنی زیر 8 تا 18 سال دختران و پسران کشور روز جمعه مورخ 24 خرداد ماه طی 9 دور برگزار شد

در این مسابقات امیرمحمد رسولی در رده سنی زیر 8 سال مقام اول و ماهان رمضانی در رده سنی زیر 16 سال مقام اول و برسا تسلیمی در رده سنی زیر 12 سال مقام سوم وپانته آ رحیمی در رده سنی زیر 16 سال مقام چهارم و آرتمیس محجوب در رده سنی زیر 12 سال مقام چهارم را توانستند کسب کنند.

 

امیرمحمد رسولی

 

ماهان رمضانی

 

 

برسا تسلیمی

 

 

مسابقات هفتگی هیات شطرنج شمالغرب تهران