مسابقات هفتگی هیات شطرنج شمالغرب تهران

هفته سوم مسابقات هفتگی هیئت شمالغرب تهران روز جمعه 14 تیر ماه 98 با دوگروه A و B طی 5 دور برگار شد.

نفرات برتر گروه A:

نفر اول اردلان محمد جعفری نفر دوم پرهام حیدری نفر سوم عطا ایزدی

نفرات برتر گروه B:

نفر اول یونا علی محمدی نفر دوم ژوان جلالی نفر سوم حسام ارزنگیان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هفته سوم مسابقات هفتگی هیئت شطرنج شمالغرب تهران

آیین نامه مسابقات شطرنج زیر 20 سال دختران و پسران قهرمانی استان تهران

 

مسابقات هفتگی هیات شطرنج شمالغرب تهران

مسابقات هفتگی در روز جمعه 31 خرداد طی 5 دور برگزار شد که در این مسابقات روژین خطیبی مقام اول و اردلان جعفری مقام دوم و یونا علی محمدی مقام سوم را کسب کردند.