اردوی آمادگی جهت شرکت در مسابقات بین المللی جام خزر

به منظور آمادگی شطرنجبازان جهت شرکت در مسابقات بین المللی جام خزر اردویی در هیئت شطرنج شمالغرب تهران ویژه بازیکنان ریتینگ زیر 1300 برگزار می گردد . این اردو پنجشنبه ها در 4 جلسه 3 ساعته برگزار خواهد شد.

تاریخ شروع اردو19 دی ماه می باشد

مدرسین اردو: استاد بزرگ و مربی ارشد فیده مرتضی محجوب

استاد بین المللی شاهین مهندسی

بازیکن و مربی برجسته شطرنج کیان مشمولی

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی