جلسه فصلی هیئت های شطرنج استان تهران

اولین جلسه فصلی هیئت های حوزه و شهرستان شطرنج استان تهران رو چهارشنبه مورخ 29 خرداد ماه با حضور مسئولین هیئت شطرنج استان و رئیس های حوزه و شهرستان برگار گردید.

در این جلسه ابتدا جناب آقای دانشفر، ریاست محترم هیئت شطرنج استان تهران ضمن خوشامدگویی به اعضای جلسه و تقدیر از فعالیت های مسئولین محترم هیئت ها در توسعه شطرنج استان تهران بر لزوم هماهنگی هیئت ها در ارتباط با برگزاری مسابقات و ... تاکید نمودند.

همچنین برگزاری مسابقه لیگ سریع رده سنی زیر 18 سال از دیگر مواردی بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سچس روسای محترمهیئت ها نظرات و پیشنهادهای خود را اعلام نمودند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی