تبریک به آقای دانشفر جهت انتخاب مجدد بعنوان ریاست هیئت شطرنج استان تهران

 

جناب آقای دانشفر

ریاست محترم هیئت شطرنج استان تهران 

انتخاب مجدد و شایسته جنابعالی بعنوان رئیس هسئت شطرنج استان تهران را تیریک عرض می نمائیم.

 

 

 

 

 

 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی