20 قانون طلایی آخر بازی

1-باید در وسط بازی به فکر آخر بازی باشید.یعنی در مورد آخر بازی هم فکر کنید.

2-همه تعویض ها را به دقت بررسی کنید.کسی که عواقب تعویض ها را بیشتر بررسی کند موفق تر خواهد بود.

3-شاه در آخر بازی بسیار قوی است.حتما از شاه خود استفاده کنید.

4-وقتی که یک یا دوپیاده جلو هستید سوارها را تعویض کنید و نه پیاده ها.

5-وقتی که یک یا دوپیاده عقب هستید.پیاده ها را  تعویض کنید نه سوارها.

6-اگر وضعیت برنده دارید پیاده های یک جناح را به کلی فراموش نکنید(الکی آنها را به حریف ندهید)

7-یاده رونده دور نیمی از پیروزی است!

8-یاده های رونده را باید هرچه سریعتر به جلو برانید.

9-یاده های دوبل،ایزوله و بلوکه ضعیف هستند.از آنها دوری کنید!

10-ساده ترین نوع آخر بازی،آخر بازی پیاده ایست!

11-پیاده های رونده را با شاه یا با اسب مسدود کنید.

12-دو فیل در مقابل فیل و اسب برتری خوبی دارند و معمولا برنده هست.

13-فیل ها از اسب ها قویتر هستند مگر در وضعیت های بسته.

14-پیاده ها را داخل خانه های همرنگ فیل خود قرار ندهید!این کار باعث شعاع عمل بیشتر فیل شما خواهد بود.

15-آخر بازی فیلهای ناهمرنگ اکثر مواقع مساوی است.

16-رخ باید در پشت پیاده رونده قرار گیرد(چه پیاده خودی چه پیاده حریف).

17-داشتن یک رخ در عرض هفت معمولا جبران یک پیاده را خواهد کرد(یعنی یک پیاده جلو هستید!).

18-همه آخر بازیهای رخ مساوی نیستند!

19-کیش های دائم تقریبا در همه آخر بازی وزیر اتفاق میافتد.

20-هر حرکت در آخر بازی اهمیت زیادی دارد(یعنی باید با دقت زیادی حرکات را انجام دهید).همچنین نوبت حرکت در آخر بازی بسیار مهم است.
ترجمه:انجمن شطرنج ايران

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی