تماس با هیات شطرنج شمال غرب تهران

آدرس دفتر هیات:

 تهران، سعادت آباد، خیابان 35، شماره 4، طبقه 4

تلفن: 02188683719

درباره هیات شطرنج شمال غرب تهران

هیات شطرنج شمال غرب استان تهران، به ریاست استاد بزرگ شطرنج و مربی ارشد فدراسیون جهانی (فیده) مرتضی محجوب، به منظور هماهنگی و کمک به توسعه شطرنج در منطقه بزرگ شمال غرب استان تهران تشکیل شده است