تصویری: موفقیت تیم آینده سازان شمالغرب در مسابقات امیدهای تهران

تصاویری از حضور درخشان تیم آینده سازان شمال غرب تهران، در مسابقات شطرنج امیدهای آینده تهران، المپیاد دختران:

موفقیت تیم آینده سازان شمال غرب تهران

موفقیت تیم آینده سازان شمال غرب تهران

موفقیت تیم آینده سازان شمال غرب تهران

موفقیت تیم آینده سازان شمال غرب تهران

موفقیت تیم آینده سازان شمال غرب تهران

موفقیت تیم آینده سازان شمال غرب تهران

موفقیت تیم آینده سازان شمال غرب تهران

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی