جلسه فصلی روسای هیئت های حوزه و شهرستان استان تهران

چهارمین جلسه فصلی روسای هیئت های حوزه و شهرستان استان تهران در تاریخ 19 اسفند 97 راس ساعت 15 برگزار شد.

در ابتدا آقای دانشفر، ریاست هیئت شطرنج استان تهران ضمن تقدیر و تشکر از زحمات تمامی روسا برنامه های آتی هیئت را به اختصار بیان نمودند و تقویم اجرائی هیئت شطرنج در سال 98 ارائه گردید.

 

 

 

 

 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی