سیمولتانه بزرگ روز مراغه

 

بازی همزمان استاد بزرگ شطرنج مرتضی محجوب در برابر 150 نفر به مناسبت روز مراغه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اردوی آماده سازی نفرات برتر رده های سنی 14 تا 18

روز دوم اردوی آماده سازی نفرات برتر رده های سنی 14 تا 18 سال پسران و دختران کشور در محل فدراسیون شطرنج 

استاد بزرگ و مربی ارشد فیده مرتضی محجوب به عنوان سر مربی و استاد فیده ارسلان زرین فام به عنوان مربی به تدریس می پردازند

 

 

 

 

 

 

اردو آماده سازی نفرات برتر رده های سنی 14، 16 و 18

به منظور آماده سازی نفرات برتر رده های سنی 14 و 16 و 18 سال پسر و دختر کشور فدراسیون شطرنج در نظر دارد اردویی به مدت 2 روز از تاریخ پنجشنبه 11 بهمن ماه الی جمعه 12 بهمن ماه در محل فدراسیون شطرنج برگزار کند.

استاد بزرگ شطرنج و مربی ارشد فیده مرتضی محجوب بعنوان سرمربی و استاد فیده ارسلان زرین فام بعنوان مربی تدریس میکنند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقدیر از استاد بزرگ شطرنج مرتضی محجوب

تقدیر از استاد بزرگ و مربی ارشد فیده در مراسم اختتامیه مسابقات لیگ های شطرنج استان تهران