امروز : Monday, 06 February 2023

مسابقات قهرمانی تیمی شهرهای آسیا

مسابقات قهرمانی تیمی شهرهای آسیا از تاریخ 19 الی 26 تیرماه طی 9 دور برگزار می شود.

تیم "سایپا" به سرمربی گری استاد بزرگ شطرنج و مربی ارشد فیده "مرتضی محجوب" به نمایندگی از ایران به نام تیم تهران در این مسابقات شرکت میکند.

ترکیب تیم شامل استاد بزرگ مسعود مصدق پور، امیررضا پورآقا بالا ، استاد بزرگ اصغر گلی زاده و استاد بین المللی سید خلیل موسوی می باشد.

سیمولتانه بزرگ روز مراغه

 

بازی همزمان استاد بزرگ شطرنج مرتضی محجوب در برابر 150 نفر به مناسبت روز مراغه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اردوی آماده سازی نفرات برتر رده های سنی 14 تا 18

روز دوم اردوی آماده سازی نفرات برتر رده های سنی 14 تا 18 سال پسران و دختران کشور در محل فدراسیون شطرنج 

استاد بزرگ و مربی ارشد فیده مرتضی محجوب به عنوان سر مربی و استاد فیده ارسلان زرین فام به عنوان مربی به تدریس می پردازند

 

 

 

 

 

 

اردو آماده سازی نفرات برتر رده های سنی 14، 16 و 18

به منظور آماده سازی نفرات برتر رده های سنی 14 و 16 و 18 سال پسر و دختر کشور فدراسیون شطرنج در نظر دارد اردویی به مدت 2 روز از تاریخ پنجشنبه 11 بهمن ماه الی جمعه 12 بهمن ماه در محل فدراسیون شطرنج برگزار کند.

استاد بزرگ شطرنج و مربی ارشد فیده مرتضی محجوب بعنوان سرمربی و استاد فیده ارسلان زرین فام بعنوان مربی تدریس میکنند.